Home / Proiecte de Hotărâri ale Consiliului Local

 
 • Proiect de hotarare privind aprobarea depozitarii deseurilor inerte provenite din activitatile de constructii si demolari de pe raza comunei Cilibia, judetul Buzau – Vezi detalii
  Proiect de hotarare privind trecerea din domeniul public al UAT comuna Cilibia in domeniul privat a imobilului teren intravilan inscris in cartea funciara nr.21918 si nr.23027 – Vezi detalii
  Proiect de hotarare privind aprobarea Regulamentului pentru stabilirea conditiilor in care se realizeaza accesul pe proprietatea publica sau privata a comunei Cilibia, judetul Buzau, in vederea construirii, instalarii, intretinerii, inlocuirii ori mutarii retelelor de comunicatii electronice sau a elementelor de infrastructura fizica necesare sustinerii acestora – Vezi detalii
  Proiect de hotarare privind aprobarea bugetului local pe anul 2021 si a listei obiectivelor de investitii – Vezi detalii
  Proiect de hotarare privind aprobarea practicarii aceluiasi pret la apa de catre Serviciul public de alimentare cu apa – structura cu personalitate juridica – Vezi detalii
  Proiect de hotarare privind stabilirea tarifelor distincte pentru gestionarea deseurilor reciclabile (hartie, metal si plastic) precum si a deseurilor reziduale la Serviciului public de salubrizare al comunei Cilibia – Vezi detalii
  Proiect de hotarare pentru modificarea H.C.L. nr.5 / 2021 privind aprobarea organigramei si statului de functii aparatului de specialitate al primarului comunei Cilibia si serviciilor publice de interes local subordonate Consiliului local – Vezi detalii
  Proiect de hotarare privind aprobarea “Strategiei de Dezvoltare Durabila a Comunei Cilibia, pentru perioada 2021-2027” – Vezi detalii
  Proiect de hotarare privind aprobarea pierderilor tehnologice din sistemul de alimentare cu apa al comunei Cilibia, in conformitate cu prevederile art.36 alin.(6) din Legea serviciului public de alimentare cu apa si de canalizare nr.241/2006 si art.116 alin.(1) din Ordinul Presedintelui ANRSC nr.88/2007 si a cotei de dezvoltare pentru cresterea calitatii serviciilor publice de alimentare cu apa – Vezi detalii
  Proiect de hotarare pentru modificarea H.C.L. nr.25 / 27.10.2020 privind organizarea Comisiilor de specialitate ale Consiliului Local al comunei Cilibia,judetul Buzau,pe principalele domenii de activitate – Vezi detalii
  Proiect de hotarare privind aprobarea executiei bugetare la data de 31 decembrie 2020 – Vezi detalii
  Proiect de hotarare privind desemnarea a doi consilieri locali, membri in Comisia pentru evaluarea secretarului general al unitatii administrativ teritoriale – Vezi detalii
  Proiect de hotarare privind aprobarea traseelor de transport rutier de persoane si a statiilor publice care deservesc comuna Cilibia in cadrul Programului judetean de transport rutier de persoane aferente judetului Buzau – Vezi detalii
  Proiect de hotarare privind aprobarea modificarii Actului Constitutiv si Statutului Asociatiei de Dezvoltare Intercomunitara “PROGAZ BUZAU 2020”, la care comuna este membru asociat – Vezi detalii
  Nr.709 /12.03.2021 – Proces verbal afisare proiecte de hotarari al consiliului local Cilibia – Vezi detalii