Home / Primăria Cilibia

 

Primaria reprezinta autoritatea executiva a unitatii administrativ teritoriale.

 
 • Declaraţii de avere funcţionari publici

  Completarea declaratiilor de avere se face in conformitate cu Legea nr. 176 din 1 septembrie 2010 – privind integritatea în exercitarea funcţiilor şi demnităţilor publice,...

   
 • Declaraţii de interese funcţionari publici

  Completarea declaratiilor de interese se face in conformitate cu Legea nr. 176 din 1 septembrie 2010 – privind integritatea în exercitarea funcţiilor şi demnităţilor publice,...

   
 • Organigrama şi ştatul de funcţii al Comunei Cilibia

  Organigrama şi ştatul de funcţii al Comunei Cilibia

   
 • Viceprimar

  Viceprimarul comunei Cilibia, dl. Stoican Nicuşor-Ninel a fost ales de către Consiliul Local, din rândul membrilor săi, prin votul secret al majorităţii consilierilor în funcţie, în...

   
 • Secretar general

  Secretarul general al comunei Cilibia, d-na Spirache Elvira Marcela este funcţionar public de conducere şi nu poate fi membru al unui partid politic. Acesta coordonează...

   
 • Contabil

      PRINCIPALELE ATRIBUŢII Compartimentul financiar-contabil este subordonat direct primarului, colaborând, în activitatea sa cu celelalte compartimente din cadrul Primăriei. Activitatea compartimentului este grupată în...

   
 • Responsabil protecția datelor cu caracter personal

  Prin Dispozitia Primarului nr. 147/24.05.2018 a fost numita in functia de responsabil protectia datelor cu caracter personal, d-na Ghica Elena, consilier in cadrul aparatului de...

   
 • Primar

  Primarul comunei Cilibia,  dl. Ion Enache a fost ales de cetăţeni prin vot universal, direct, egal, secret şi liber exprimat, la alegerile locale din 27 Septembrie...