Home / Grup ţintă proiect Centrul Educaţional Integrat pentru Copii şi Tineri

 

Grupurile ţintă avute în vedere de proiectul nostru sunt următoarele:

  • copiii de vârstă preşcolară care nu au fost înscrişi la grădiniţă sau care au nevoie de sprijin suplimentar pentru integrarea şcolară;
  • copiii de vârstă şcolară care nu au frecventat deloc sau sau care au părăsit învăţământul obligatoriu sau sunt în pericol de abandon şcolar;
  • copiii şi tinerii care au de suferit de pe urma dezorganizării familiei;
  • tinerii cu nivel scăzut sau mediu de instruire care îşi caută un loc de muncă;
  • părinţii;
  • personalul / profesioniştii / voluntarii care lucrează cu / furnizează servicii pentru copiii şi tinerii care fac parte din grupurile ţintă principale (profesori şi educatori, îngrijitori, lucrători sociali, asistenţi sociali, psihologi).

Ca urmare a primelor activităţi realizate, au fost atinse următoarele obiective: a fost redus cu 20 % procentul ratei abandonului şcolar în randul copiilor din comunitatea Cilibia, în special a celor de etnie romă, prin facilitatea accesului a 65 de copii la programul ,, scoala după scoală” , a crescut gradul de integrare socio-profesională a unui numar de 60 tineri, în special a celor de etnie romă, a crescut gradul de conştientizare a adulţilor din comunitatea ţintă cu privire la implicarea în definirea şi sprijinirea parcursului educaţional al copiilor ţi tinerilor, prin participare unui număr de 40 de părinţi la programul de consiliere, din care 15 părinţi au participat la programul de alfabetizare.

Prin învățarea împreună și prin interacțiune, proiectul a creat  o platformă pentru dialog între culturi la toate nivelurile, cu scopul de a îmbunătăți acceptarea și înțelegerea dintre romi și populația majoritară. Acest proiect a reprezentat un mijloc important de a combate prejudecățile și de a depăşi barierele între persoanele de etnie romă și populația majoritară. Varietarea programelor le-a oferit participanților ocazia de a învăța practic și de a facilita în același timp dezvoltarea de aptitudini și dobândirea de calificări relevante pentru piața muncii. Proiectul a oferit tinerilor ocazia de a experimenta lucru în echipă și de a experimenta bucuria de a învăța.

Iată şi câteva cifre care atestă succesul de care se bucură activităţile organizate în cadrul Centrului: numărul de copii beneficiari direcţi ai proiectului este în prezent de 65 din care copii romi 55; numărul de tineri beneficiari direcţi ai proiectului este de 60 dintre care tineri romi 49; numărul de părinţi / tutori ai unor copii sau tineri aparţinând grupurilor vulnerabile, lipsiţi de sprijin adecvat, care beneficiază de servicii specifice de suport (creşterea gradului de conştientizare, consiliere etc.): 40.

 
 
 

Accessibility Toolbar