Home / Consiliul Local / Hotărâri ale Consiliului Local

 
 • Nr. 44/18.10.2022 H.C.L. privind implementarea proiectului “Construire teren de sport in comuna Cilibia, judetul Buzau”- Vezi detalii
  Nr. 43/18.10.2022 H.C.L. privind participarea la Programul privind cresterea eficientei energetice a infrastructurii de iluminat public – Vezi detalii
  Nr. 42/18.10.2022 H.C.L. privind rectificarea bugetului local pe anul 2022 – Vezi detalii
  Nr. 41/29.09.2022 H.C.L. privind aprobarea realizarii investitiilor in comuna Cilibia, judetul Buzau – Vezi detalii
  Nr. 40/29.09.2022 H.C.L. privind aprobarea documentatiei de dezmembrare a imobilului – teren inscris in CF nr. 23027, CF nr. 21918 si CF nr. 22254, proprietatea comunei Cilibia, judetul Buzau – Vezi detalii
  Nr. 39/29.09.2022 H.C.L. privind aprobarea pretului la apa, distribuita la comuna Cilibia, pentru serviciul public “SERVICIUL PUBLIC DE SALUBRIZARE”- Vezi detalii
  Nr. 38/29.09.2022 H.C.L. privind rectificarea bugetului local pe anul 2022 – Vezi detalii
  Nr. 35/29.07.2022 H.C.L. privind desemnarea reprezentantului Consiliului local al comunei Cilibia in Consiliul de Administratie si Comisia pentru evaluarea si asigurarea calitatii in cadrul unitatii de invatamant preuniversitar de stat de pe raza comunei Cilibia – Vezi detalii
  Nr. 34/29.07.2022 H.C.L. privind revocarea HCL nr.5/2022 – Vezi detalii
  Nr. 33/29.07.2022 H.C.L. privind alegerea presedintelui de sedinta a Consiliului local al comunei Cilibia – Vezi detalii
  Nr. 32/29.07.2022 H.C.L. privind schimbarea denumirii Scolii Gimnaziale Cilibia in Scoala Gimnaziala “Gheorghe Titeica”- Vezi detalii
  Nr. 31/29.07.2022 H.C.L. privind aprobarea atribuirii loturilor de teren pentru construirea de locuinte proprietate personala pentru tineri in conditiile Legii nr.15/2003, teren situat in comuna Cilibia – Vezi detalii
  Nr. 30/29.07.2022 H.C.L. privind modificarea HCL nr.11/2022 privind inventarul terenurilor apartinand domeniului privat al comunei Cilibia disponibile pentru aplicarea Legii nr.15/2003 – Vezi detalii
  Nr. 29/29.07.2022 H.C.L. privind actualizarea inventarului bunurilor care alcatuiesc domeniul privat al U.A.T. comuna Cilibia – Vezi detalii
  Nr. 28/29.07.2022 H.C.L. privind modificarea H.C.L. nr.64/16.12.2021 – Vezi detalii
  Nr. 27/29.07.2022 H.C.L. privind revocarea H.C.L. nr.46/31.08.2021 – Vezi detalii
  Nr. 26/29.07.2022 H.C.L. privind modificarea H.C.L. nr.53/29.10.2021 – Vezi detalii
  Nr. 25/29.07.2022 H.C.L. privind modificarea H.C.L. nr.54/29.10.2021 – Vezi detalii
  Nr. 24/29.07.2022 H.C.L. privind aprobarea Planului local de actiune privind incluziunea cetatenilor romani apartinand minoritatii rome – Vezi detalii
  Nr. 23/29.07.2022 H.C.L. privind rectificarea bugetului local pe anul 2022 – Vezi detalii
  Nr. 22/31.05.2022 H.C.L. privind incetarea furnizarii serviciilor sociale in cadrul Centrului Educational Integrat pentru copiii si tinerii din comuna Cilibia – Vezi detalii
  Nr. 21/31.05.2022 H.C.L. privind decontarea cheltuielilor de transport de la domiciliu la serviciu pentru functionarii publici si personalul contractual din cadrul Primariei comunei Cilibia – Vezi detalii
  Nr. 20/31.05.2022 H.C.L. privind modificarea H.C.L. nr.62/16.12.2021 – Vezi detalii
  Nr. 19/31.05.2022 H.C.L. privind insusirea documentatiei cadastrale de alipire a doua parcele de teren identificate prin CF nr.26285 in suprafata de 484 mp si CF nr.26288 in suprafata de 1145 mp – Vezi detalii
  Nr. 18/31.03.2022 H.C.L. privind aprobarea realizarii obiectivului de investitii ,,Eficientizare energetica a Scolii gimnaziale Cilibia (Corp C1),desfiintare Corp C2,reabilitare Corp C3 ” –Vezi detalii
  Nr. 17/31.03.2022 H.C.L. privind modificarea HCL nr.27/2021 privind infiintarea Serviciului pentru gestionarea cainilor fara stapan in comuna CIlibia –Vezi detalii
  Nr. 16/31.03.2022 H.C.L. privind desemnarea a doi consilieri locali,membrii in Comisia pentru evaluarea secretaruilui general al unitatii administrativ teritoriale comuna Cilibia –Vezi detalii
  Nr. 15/31.03.2022 H.C.L. privind aprobarea executiei bugetare la data de 31 decembrie 2021 –Vezi detalii
  Nr. 14/25.02.2022 H.C.L. privind aprobarea exprimarii acordurilor si efectuarii procedurilor legale pentru realizarea proiectului ,,Amenajare statii de incarcare vehicule electrice in Comuna Cilibia ,judetul Buzau” prin Programul privind reducererea emisiilor de gaze cu efect de sera in transporturi ,prin promovarea infrastructurii pentru vehiculele de transport rutier nepoluant din punct de vedere energetic :,,Statii de reincarcare pentru vehicule electice”-Vezi detalii
  Nr. 13/25.02.2022 H.C.L. privind aprobarea exprimarii acordurilor si efectuarii procedurilor legale pentru realizarea proiectului aferent ,GHIDULUI DE FINANTARE din 27 februarie 2020 a Programului privind reducerea emisiilor de gaze cu efect de sera in transporturi ,prin promovarea vehiculelor de transport rutier nepoluante si eficiente din punct de vedere energetic,2020-2024 EMITENT MINISTERUL MEDIULUI ,APELOR SI PADURILOR –Vezi detalii
  Nr. 12/25.02.2022 H.C.L. privind desemnarea reprezentantului Consiliului local al comunei Cilibia ca membru in comisia de evaluare a probei de interviu la concursul /examen pentru ocuparea functiei de director al Scolii Gimnaziale ,,Gheorghe Titeica “Cilibia,judetul Buzau –Vezi detalii
  Nr. 11/25.02.2022 H.C.L. privind inventarul terenurilor apartinand domeniului privat al comunei Cilibia disponibile pentru aplicarea Legii nr.15/2003 –Vezi detalii
  Nr. 10/25.02.2022 H.C.L. privind rectificarea bugetului local pe anul 2022 –Vezi detalii
  Nr. 09/08.02.2022 H.C.L. privind stabilirea unor mandate speciale reprezentantului comunei Cilibia in Adunarea Generala a Asociatiei de Dezvoltare Intercomunitara ,,Eco Buzau 2009″ –Vezi detalii
  Nr. 08/08.02.2022 H.C.L. privind modificarea HCL NR 50/30.09.2021 privind aprobarea indicatorilor tehnico economici ,devizul general estimativ si cererii de finantare pentru realizarea obiectivului de investitii ,,Modernizare drumuri de interes local in comuna Cilibia ,judetul Buzau”-Vezi detalii
  Nr. 07/08.02.2022 H.C.L. privind alegerea presedintelui de sedinta a Consiliului local al comunei Cilibia –Vezi detalii
  Nr. 06 /08.02.2022 H.C.L. privind modificarea anexelor nr.I si II privind organigrama si statul de functii a aparatului de specialitate al primarului comunei Cilibia –Vezi detalii
  Nr. 05 /08.02.2022 H.C.L. privind aprobarea modificarii /completarii inventarului bunurilor care alcatuiesc domeniul privat al unitatii administrativ teritoriale comuna Cilibia –Vezi detalii
  Nr. 04 /08.02.2022 H.C.L. privind acordarea unui statut special reprezentantului UAT in Adunarea Generala a Asociatiei de Dezvoltare Intercomunitara ,,Buzau 2008″ sa voteze aprobarea primirii comunei Ghergheasa si comunei Mihailesti in Asociatie –Vezi detalii
  Nr. 03 /08.02.2022 H.C.L. privind stabilirea situatiilor deosebite si procedura de acordare a ajutorului de urgenta din bugetul local –Vezi detalii
  Nr. 02 /08.02.2022 H.C.L. privind aprobarea Planului de lucrari de interes local pentru repartizarea orelor de munca beneficiarilor de prevederile Legii nr.416/2001  –Vezi detalii
  Nr. 01 /08.02.2022 H.C.L. privind aprobarea bugetului local pe anul 2022 si a listei obiectivelor de investitii – Vezi detalii

 • Nr.47/31.08.2021 – H.C.L. privind aprobarea in prealabil a inchirierii imobilelor (teren), ce apartin domeniului privat al comunei Cilibia, judetul Buzau – Vezi detalii
  Nr.46/31.08.2021 – H.C.L. privind schimbarea denumirii Scolii Gimnaziale Cilibia in Scoala Gimnaziala “Gheorghe Titeica” – Vezi detalii
  Nr.45/31.08.2021 – H.C.L. privind desemnarea consilierilor locali care vor face parte din Comisia de analiza, in baza Legii nr.15/2003 privind sprijinul acordat tinerilor pentru construirea unei locuinte proprietate personala – Vezi detalii
  Nr.44/31.08.2021 – H.C.L. privind desemnarea reprezentantului Consiliului local al comunei Cilibia in Consiliul de Administratie si Comisia pentru evaluarea si asigurarea calitatii in cadrul unitatii de invatamant preuniversitar de stat de pe raza comunei Cilibia – Vezi detalii
  Nr.43/31.08.2021 – H.C.L. privind aprobarea cesiunii Contractului autentificat sub nr. 1005 din 19.07.2021 de BIN Nicoara Elena – Vezi detalii
  Nr.42/31.08.2021 – H.C.L. privind rectificarea bugetului local pe anul 2021 – Vezi detalii
  Nr.41/31.08.2021 – H.C.L. privind trecerea din domeniul public in domeniul privat al UAT comuna Cilibia a imobilului (teren) in suprafata de 1.166 mp situat in satul Cilibia identificat prin nr.cad./CF:21918 – Vezi detalii
  Nr.40/31.08.2021 – H.C.L. privind propunerea de schimbare a destinatiei unui teren ce apartine domeniului public al comunei Cilibia – Vezi detalii
  Nr.39/31.08.2021 – H.C.L. privind constituirea dreptului de acces pe un teren proprietate privata a comunei Cilibia, in suprafata de 225 mp situat in intravilanul satului Cilibia, DC 24, Tarla 7, parcela nr.315, numar cadastral 21860 catre furnizorul de retele publice de comunicatii S.C. RCS&RDS S.A. – Vezi detalii
  Nr.38/31.08.2021 – H.C.L. pentru aprobarea Regulamentului privind procedura pentru inregistrarea, evidenta si radierea vehiculelor pentru care exista obligativitatea inregistrarii, de pe raza administrativ-teritoriala a comunei Cilibia – Vezi detalii
   Nr.37/31.08.2021 – H.C.L. privind modificarea Anexelor nr.I si II de la H.C.L. privind aprobarea organigramei si statului de functii aparatului de specialitate al primarului comunei Cilibia si serviciilor publice de interes local subordonate Consiliului local – Vezi detalii
  Nr.36/31.08.2021 – H.C.L. privind revocarea H.C.L. nr.24/26.04.2021 privind trecerea din domeniul public al U.A.T.comuna Cilibia in domeniul privat a imobilelor teren intravilan situat in satul Cilibia si satul Posta,ca urmare a incetarii uzului public – Vezi detalii
  Nr.35/31.08.2021 – H.C.L. privind revocarea H.C.L. nr.21/26.04.2021 privind aprobarea pierderilor tehnologice din sistemul de alimentare cu apa al comunei Cilibia,in conformitate cu prevederile art.36 alin .(6)din Legea serviciului public de alimentare cu apa si de canalizare nr.241 /2006 si art.116alin.(1)din ordinul Presedintelui ANRSC nr.88/2007 si a cotei de dezvoltare pentru cresterea calitatii serviciilor publice de alimentare cu apa – Vezi detalii
  Nr. 34 /24.06.2021 H.C.L. privind retragerea comunei Cilibia din cadrul Asociatiei de Dezvoltare Intercomunitara “Buzau 2008” – Vezi detalii
  Nr. 33 /24.06.2021 H.C.L. privind dizolvarea si lichidarea S.C. SERVICII DE GOSPODARIRE UNICE CILIBIA S.R.L. – Vezi detalii
  Nr. 32 /24.06.2021 H.C.L. privind modificarea H.C.L. nr.22/2021 privind aprobarea depozitarii deseurilor inerte provenite din activitatile de constructii si demolarii de pe raza comunei Cilibia ,judetul Buzau – Vezi detalii
  Nr. 31 /24.06.2021 H.C.L. privind modificarea anexei nr.V de la H.C.L. nr.18/26.04.2021 care modifica H.C.L. nr.5/2021 privind aprobarea organigramei si statului de functii – Vezi detalii
  Nr. 30 /24.06.2021 H.C.L. privind acordarea unui mandat special reprezentantului UAT in Adunarea Generala a Asociatiei de Dezvoltare Intercomunitara “Buzau 2008” sa voteze aprobarea primirii comunei Catina in Asociatie – Vezi detalii
  Nr. 29 /24.06.2021 H.C.L. privind acordarea unui mandat special reprezentantului in Adunarea Generala a Asociatiei de Dezvoltare Intercomunitara “Buzau 2008” sa voteze aprobarea retragerii comunei Valcelele din Asociatie – Vezi detalii
  Nr. 27 /24.06.2021 H.C.L. privind infiintarea Serviciului pentru gestionarea cainilor fara stapan in comuna Cilibia – Vezi detalii
  Nr. 26 /24.06.2021 H.C.L. privind aprobarea Contractului de asociere in participatie si constituire a drepturilor de uz, superficie si uzufruct intre Consiliul local al comunei Cilibia si S.C. QUICK&SMART SOLUTIONS SRL pentru realizarea unui parc eolian – Vezi detalii
  Nr. 25 /24.06.2021 H.C.L. privind alegerea presedintelui de sedinta a Consiliului local al comunei Cilibia – Vezi detalii
  Nr. 24 /26.04.2021 H.C.L. privind trecerea din domeniul public al U.A.T.comuna Cilibia in domeniul privat a imobilelor teren intravilan situat in satul Cilibia si satul Posta,ca urmare a incetarii uzului public – Vezi detalii
  Nr. 23 /26.04.2021 H.C.L. privind aprobarea Regulamentului pentru stabilirea conditiilor in care se realizeaza accesul pe proprietatea publica sau privata a comunei Cilibia ,judetul Buzau,in vederea construirii,instalarii,intretinerii,inlocuirii ori mutarii retelelor de comunicatii electronice sau a elementelor de infrastructura fizica necesara sustinerii acestora – Vezi detalii
  Nr. 22 /26.04.2021 H.C.L. privind aprobarea depozitarii deseurilor inerte provenite din activitatile de constructii si demolarii de pe raza comunei Cilibia ,judetul Buzau – Vezi detalii
  Nr. 21 /26.04.2021 H.C.L. privind aprobarea pierderilor tehnologice din sistemul de alimentare cu apa al comunei Cilibia,in conformitate cu prevederile art.36 alin .(6)din Legea serviciului public de alimentare cu apa si de canalizare nr.241 /2006 si art.116alin.(1)din ordinul Presedintelui ANRSC nr.887/2007 si a cotei de dezvoltare pentru cresterea calitatii serviciilor publice de alimentare cu apa – Vezi detalii
  Nr. 20 /26.04.2021 H.C.L. privind aprobarea ,,Strategiei de Dezvoltare Durabila a Comunei Cilibia ,pentru perioada 2021 – 2027 –Vezi detalii
  Nr. 19 /26.04.2021 H.C.L. privind desemnarea a doi consilieri locali,membrii in Comisia pentru evaluarea secretarului general al unitatii administrativ teritoriale comuna Cilibia – Vezi detalii
  Nr. 18 /26.04.2021 H.C.L. privind aprobarea modificarea HCL nr.5/2021 privind aprobarea organigramei si statului de functii aparatului de specialitate al primarului comunei Cilibia si serviciilor publice de interes local subordonate Consiliului local – Vezi detalii
  Nr. 17 /26.04.2021 H.C.L. privind aprobarea modificarii Actului Constitutiv si Statutului Asociatiei de Dezvoltare Intercomunitara ,,Progaz Buzau 2020″,la care comuna este membru asociat – Vezi detalii
  Nr. 16 /26.04.2021 H.C.L. privind aprobarea amplasamentelor statiilor publice care deservesc comuna Cilibias in cadrul Programului judetean de transport rutier de persoane aferente judetului Buzau – Vezi detalii
  Nr. 15 /26.04.2021 H.C.L. privind stabilirea tarifelor distincte pentru gestionarea deseurilor reciclabile (hartie,metal si plastic )precum si a deseurilor reziduale la Serviciul public de salubrizare al comunei Cilibia – Vezi detalii
  Nr. 14 /26.04.2021 H.C.L. privind aprobarea practicarii aceluiasi pret la apa de catre Serviciul public de alimentare cu apa-structura cu personaliate juridica –Vezi detalii
  Nr. 13 /26.04.2021 H.C.L. privind aprobarea bugetului local pe anul 2021 si a listei obiectivelor de investitii – Vezi detalii
  Nr. 12 /26.04.2021 H.C.L. privind aprobarea executiei bugetare la data de 31 decembrie 2020 – Vezi detalii
  Nr. 11 /26.04.2021 H.C.L. privind modificarea HCL nr.25/27 .10.2020 privind organizarea Comisiilor de specialitate ale Consiliului Local al comunei Cilibia ,judetul Buzau,pe principalele domenii de activitate – Vezi detalii
  Nr. 10 /22.01.2021 H.C.L. privind alegera viceprimarului comunei Cilibia,judetul Buzau – Vezi detalii
  Nr. 09 /22.01.2021 H.C.L. privind eliberarea din functia de viceprimar al comunei Cilibia, a dl. Tudor Mihaita consilier local Cilibia  si declararea ca vacanta a functiei de viceprimar al comunei Cilibia, judetul Buzau – Vezi detalii
  Nr. 08 /22.01.2021 H.C.L. privind aprobarea utilizarii excedentului bugetar pentru plata obiectivelor de investitii – Vezi detalii
  Nr. 07 /22.01.2021 H.C.L. privind aprobarea Planului de lucrari de interes local pentru repartizarea orelor de munca beneficiarilor de prevederile Legii nr.416/ 2001 – Vezi detalii
  Nr. 06 /22.01.2021 H.C.L. pentru stabilirea salariilor aferente functiilor din cadrul familiei ocupationale “Administratie”, utilizate in cadrul aparatului de specialitate al primarului comunei Cilibia, precum si in cadrul serviciilor publice de interes local ale comunei Cilibia – Vezi detalii
  Nr. 05 /22.01.2021 H.C.L. privind aprobarea organigramei si statului de functii aparatului de specialitate al primarului comunei Cilibia si serviciilor publice de interes local subordonate Consiliului local – Vezi detalii
  Nr. 04 /22.01.2021 H.C.L. privind aprobarea acordarii burselor scolare elevilor de la Scoala gimnaziala Cilibia – Vezi detalii
  Nr. 03 /22.01.2021 H.C.L. privind aprobarea documentatiei tehnico-economice si a indicatorilor tehnico-economici aferenti obiectivului de investitii ” Reabilitarea in vederea cresterii eficientei energetice cladirii publice a Scolii Gimnaziale Cilibia” in cadrul Programului Operational Regional (POR) 2014-2020, Axa Prioritara 3 – Vezi detalii
  Nr. 02 /22.01.2021 H.C.L. privind constatarea incetarii de drept a mandatului de Consilier local al dl. Muresanu Vasile – Vezi detalii
  Nr. 01 /22.01.2021 H.C.L. privind alegerea presedintelui de sedinta a Consiliului local al comunei Cilibia – Vezi detalii

 • Nr. 36 /22.12.2020 H.C.L.privind alegerea presedintelui de sedinta a Consiliului local al comunei Cilibia –Vezi detalii
  Nr. 35 /22.12.2020 H.C.L.privind aprobarea modificarea Regulamentului de organizare si functionare al Consiliului local al Comunei Cilibia,Judetul Buzau –Vezi detalii
  Nr. 34 /22.12.2020 H.C.L.privind desemnarea reprezentantului Consiliului local al comunei Cilibia in Consiliul de Administratie si Comisia pentru evaluarea si asigurarea calitatii in cadrul unitatii de invatamant preuniversitar de stat de pe raza comunei Cilibia –Vezi detalii
  Nr. 33 /22.12.2020 H.C.L.privind  stabilirea obligatiilor si raspunderilor care revin institutiilor publice,agentilor economici,celorlalte persoane juridice ,precum si cetatenilor comunei Cilibia cu privire la buna gospodarire si salubrizarea Comunei Cilibia ,judetul Buzau – Vezi detalii
  Nr. 32 /22.12.2020 H.C.L.privind aprobarea Strategiei anuale si Programului de achizitii publice a comunei Cilibia ,pentru anul 2021 – Vezi detalii
  Nr. 31 /22.12.2020 H.C.L.privind stabilirea impozitelor si taxelor locale pentru anul 2021 –Vezi detalii
  Nr. 30 /22.12.2020 H.C.L. privind rectificarea bugetului local pe anul 2020 – Vezi detalii
  Nr. 29 /11.12.2020 H.C.L. privind modificarea H.C.L. nr.25/27.10.2020 privind organizarea Comisiilor de specialitate ale Consiliului Local al comunei Cilibia, judetul Buzau, pe principalele domenii de activitate – Vezi detalii
  Nr. 28 /16.11.2020 H.C.L. privind rectificarea bugetului local pe anul 2020 –Vezi detalii
  Nr. 27 /16.11.2020 H.C.L. privind constatarea incetarii de drept a mandatului de Consilier local al dl.Tudor Cornel Gabriel si al dl.Cotet Costel Petre – Vezi detalii
  Nr. 26 /27.10.2020 H.C.L. privind alegera viceprimarului comunei Cilibia,judetul Buzau – Vezi detalii
  Nr. 25 /27.10.2020 H.C.L. privind organizarea Comisiilor de specialitate ale Consiliului Local al comunei Cilibia,judetul Buzau,pe principalele domenii de activitate – Vezi detalii
  Nr. 24 /27.10.2020 H.C.L. privind alegerea presedintelui de sedinta a Consiliului local al comunei Cilibia – Vezi detalii
  Nr. 23 /06.07.2020 H.C.L. privind aprobarea documentatiei tehnico-economica(faza D.A.L.I.) si a indicatorilor -economici aferenti obiectivului de investitii ,,Eficientizarea energetica a Scolii gimnaziale Cilibia (Corp C1),desfiintare Corp C2,reabilitare Corp C3”in cadrul Programului Operational Regional (POR)2014-2020,Axa Prioritara 3-Sprijinirea tranzitiei catre o economie cu emisii scazute de carbon.Prioritatea de investitii 3.1.Operatiunea B-Cladiri publice – Vezi detalii
  Nr. 22 /06.07.2020 H.C.L. privind rectificarea bugetului local pe anul 2020 – Vezi detalii
  Nr. 21 /06.07.2020 H.C.L. privind modificarea si completarea H.C.L.NR.22/31.07.2019 privind infiintarea ,,Serviciului public de salubrizare al comunei Cilibia”,structura cu personalitate juridica – Vezi detalii
  Nr. 20 /06.07.2020 H.C.L. privind aprobarea implementarii proiectului ,,IDEAL -Implicare in dezvoltarea Egala a Lumii -Cod PN 4099” si a indicatorilor tehnico – economici in cadrul apelului nr.4,,Dezvoltare locala ”finantat din fonduri provenite de la Grandurile SEE si Norvegiene 2014-2021 si Guvernului Romaniei ,precum si asumarea contributiei la sustenabilitatea proiectului – Vezi detalii
  Nr. 19 /12.06.2020 H.C.L. privind aprobarea organizarii si functionarii unitatilor de invatamant preuniversitar ce vor functiona pe raza comunei Cilibia incepand cu anul scolar 2020-2021 – Vezi detalii
  Nr. 18 /12.06.2020 H.C.L. privind aprobarea modificarii Actului Constitutiv si Statutului Asociatiei de Dezvoltare Intercomunitara “Eco Buzau 2009” la care comuna Cilibia este membru asociat – Vezi detalii
  Nr. 17 /12.06.2020 H.C.L. privind aprobarea Amenajamentului pastoral al U.A.T. comuna Cilibia, judetul Buzau – Vezi detalii
  Nr. 16 /30.04.2020 H.C.L. privind rectificarea bugetului local pe anul 2020 – Vezi detalii
  Nr. 15 /30.04.2020 H.C.L. privind alegerea presedintelui de sedinta a Consiliului local al comunei Cilibia – Vezi detalii
  Nr. 14 /30.04.2020 H.C.L. privind validarea mandatului unui consilier local – Vezi detalii
  Nr. 12 /19.02.2020 H.C.L. privind stabilirea numarului de asistenti personali la persoane cu handicap grav – Vezi detalii
  Nr. 11 /19.02.2020 H.C.L. privind aprobarea Planului de lucrari de interes local pentru repartizarea orelor de munca beneficiarilor de prevederile Legii nr.416/2001 – Vezi detalii
  Nr. 10 /19.02.2020 H.C.L. privind demisia d-lui Muresanu Vasile din functia de administrator al societatii comerciale SERVICII DE GOSPODARIRE UNICE CILIBIA – Vezi detalii
  Nr. 09 /19.02.2020 H.C.L. privind aprobarea executiei bugetare la data de 31.12.2019 – Vezi detalii
  Nr. 08 /19.02.2020 H.C.L. privind aprobarea bugetului local pe anul 2020 si a listei obiectivelor de investitii – Vezi detalii
  Nr. 07 /31.01.2020 H.C.L. privind constatarea incetarii de drept a mandatului de consilier local al dl. Culeac Danut-Cristi – Vezi detalii
  Nr. 06 /31.01.2020 H.C.L. privind aprobarea Contractului privind constituirea dreptului de acces pe proprietatea publica in vederea instalarii, intretinerii, inlocuirii sau mutarii retelelor de comunicatii electronice sau a elementelor de infrastructura necesare sustinerii acestora – Vezi detalii
  Nr. 05 /31.01.2020 H.C.L. pentru stabilirea salariilor aferente functiilor din cadrul familiei ocupationale “Administratie”, utilizate in cadrul aparatului de specialitate al primarului comunei Cilibia, precum si in cadrul serviciilor publice de interes local ale comunei Cilibia – Vezi detalii
  Nr. 04 /31.01.2020 H.C.L. pentru aprobarea Regulamentului privind cadrul, modalitatile si criteriile de analiza si solutionare a cererilor de atribuire a loturilor de teren in conformitate cu prevederile Legii nr.15/2003 – Vezi detalii
  Nr. 03 /31.01.2020 H.C.L. privind infiintarea “Serviciului Voluntar pentru Situatii de Urgenta” TIP V1 al comunei Cilibia, judetul Buzau – Vezi detalii
  Nr. 02 /31.01.2020 H.C.L. privind aprobarea inventarului bunurilor care alcatuiesc domeniul privat al unitatii administrativ-teritoriale comuna Cilibia – Vezi detalii
  Nr. 01 /31.01.2020 H.C.L. privind aprobarea indicatorilor tehnico-economici pentru obiectivul de investitii “Modernizare drumuri de interes local in comuna Cilibia” precum si aprobarea contractarii si garantarii unei finantari rambursabile interne – Vezi detalii

 • Hotărârea nr.1 privind actualizarea indicatorilor tehnico-economici si valorii totale a obiectivului de investitii “Prima infiintare sistem canalizare ape uzate si statie de epurare si prima infiintare retea alimentare cu apa/imprejmuiri si spatii tehnice, sat Cilibia-Gara si sat Posta, comuna Cilibia, judetul Buzau” – Vizualizează hotărârea
  Hotărârea nr.2 privind aprobarea organizarii si functionarii unitatilor de invatamant preuniversitar ce vor functiona pe raza comunei Cilibia incepind cu anul scolar 2019-2020 – Vizualizează hotărârea
  Hotărârea nr.3 privind aprobarea Planului de lucrari de interes local pentru repartizarea orelor de munca beneficiarilor de prevederile Legii nr.416/2001 – Vizualizează hotărârea
  Hotărârea nr.4 privind stabilirea componentei echipei mobile ce va asigura interventia de urgenta in cazurile de violenta domestica – Vizualizează hotărârea
  Hotărârea nr.5 privind neasumarea responsabilitatii organizarii si derularii procedurilor de atribuire a contractelor/acordurilor-cadru pentru achizitia produselor si a contractelor/acordurilor-cadru de prestare a serviciilor pentru derularea masurilor educative aferente Programului pentru scoli al Romaniei in perioada 2017 – 2023 – Vizualizează hotărârea
  Hotărârea nr.6 pentru stabilirea salariilor aferente functiilor din cadrul familiei ocupationale “Administratie”, utilizate in cadrul aparatului de specialitate al primarului comunei Cilibia, precum si in cadrul serviciilor publice de interes local ale comunei Cilibia – Vizualizează hotărârea
  Hotărârea nr.7 privind aderarea Consiliului local Cilibia, prin U.A.T. Cilibia la Asociatia de Dezvoltare Intercomunitara “Buzau – Maracineni” – Vizualizează hotărârea
  Hotărârea nr.8 privind aprobarea raportului privind activitatea asistentilor personali ai persoanelor cu handicap grav din comuna Cilibia, pe semestrul II al anului 2018 – Vizualizează hotărârea
  Hotărârea nr.9 privind aprobarea executiei bugetare la data de 31 decembrie 2018 – Vizualizează hotărârea
  Hotărârea nr.10 privind stabilirea numarului de asistenti personali la persoane cu handicap grav – Vizualizează hotărârea
  Hotărârea nr.11 privind aprobarea inlesnirilor de la plata sub forma scutirii a impozitelor si taxelor locale, datorate de catre persoanele fizice care au calitatea de contribuabili ai bugetului local al comunei Cilibia – Vizualizează hotărârea
  Hotărârea nr.12 privind aprobarea bugetului local pe anul 2019 – Vizualizează hotărârea
  Hotărârea nr.13 privind stabilirea organigramei si statului de functii din cadrul aparatului de specialitate al primarului comunei Cilibia – Vizualizează hotărârea
  Hotărârea nr.14 pentru aprobarea participarii comunei Cilibia prin Consiliul Local, in calitate de asociat – membru fondator, la constituirea Asociatiei de Dezvoltare Intercomunitara “PROGAZ BUZAU 2020” – Vizualizează hotărârea
  Hotărârea nr.15 privind reactualizarea indicatorilor tehnico-economici si valorii totale a obiectivului de investitii “Prima infiintare sistem canalizare ape uzate si statie de epurare si prima infiintare retea alimentare cu apa/imprejmuiri si spatii tehnice, satul Gara-Cilibia si satul Posta, comuna Cilibia, judetul Buzau” – Vizualizează hotărârea
  Hotărârea nr.16 privind stabilirea impozitelor si taxelor locale pentru anul 2019 – Vizualizează hotărârea
  Anexă la hotărârea nr.16 privind stabilirea impozitelor si taxelor locale pentru anul 2019 – Vizualizează hotărârea
  Hotărârea nr.17 privind stabilirea taxei de bransare la sistemul public de alimentare cu apa, precum si stabilirea taxei de debransare/rebransare a utilizatorilor serviciului public de alimentare cu apa – Vizualizează hotărârea
  Hotărârea nr.18 privind alegerea presedintelui de sedinta a Consiliului Local al comunei Cilibia – Vizualizează hotărârea
  Hotărârea nr.19 cu privire la modificarea H.C.L. nr.45 din 31.10.2011 privind aprobarea asocierii in participatiune intre Consiliul local al comunei Cilibia si S.C. TECON S.R.L. – Vizualizează hotărârea
  Hotărârea nr.20 privind aprobarea proiectului si a cheltuielilor legate de proiectul “INFIINTARE CENTRU SOCIAL PENTRU PERSOANE VARSTNICE IN COMUNA SMEENI, JUDETUL BUZAU” – Vizualizează hotărârea
  Hotărârea nr.21 privind aprobarea Planului local de actiune privind incluziunea cetatenilor romani apartinind minoritatii rome – Vizualizează hotărârea
  Hotărârea nr.22 privind infiintarea “Serviciului public de salubrizare al comunei Cilibia”, structura cu personalitate juridica – Vizualizează hotărârea
  Hotărârea nr.23 pentru aprobarea raportului privind activitatea asistentilor personali ai persoanelor cu handicap grav din comuna Cilibia, pe semestrul I al anului 2019 –Vizualizează hotărârea
  Hotărârea nr.24 privind stabilirea organigramei si statului de functii aparatului de specialitate al primarului comunei Cilibia si serviciilor publice de interes local subordonate Consiliului local – Vizualizează hotărârea
  Hotărârea nr.25 privind rectificarea bugetului local pe anul 2019 – Vizualizează hotărârea
  Hotărârea nr.26 pentru incredintarea directa a suprafetelor de pasune proprietate privata a comunei Cilibia – Vizualizează hotărârea
  Hotărârea nr.27 privind desemnarea reprezentantului Consiliului local al comunei Cilibia in Consiliul de Administratie si Comisia pentru evaluarea si asigurarea calitatii in cadrul unitatii de invatamant preuniversitar de stat de pe raza comunei Cilibia – Vizualizează hotărârea
  Hotărârea nr.28 privind alegerea presedintelui de sedinta a Consiliului Local al comunei Cilibia, pentru sedinta ordinara din data de 30.08.2019 – Vizualizează hotărârea
  Hotărârea nr.29 privind alegerea presedintelui de sedinta a Consiliului Local al comunei Cilibia – Vizualizează hotărârea
  Hotărârea nr.30 privind aprobarea Regulamentului de organizare si functionare al Consiliului local al Comunei Cilibia, judetul Buzau – Vizualizează hotărârea
  Hotărârea nr.31 privind acordarea de facilitati fiscale persoanelor fizice si juridice – Vizualizează hotărârea
  Hotărârea nr.32 privind aprobarea Regulamentului de organizare si functionare al Primariei Comunei Cilibia, judetul Buzau – Vizualizează hotărârea
  Hotărârea nr.33 privind primirea de noi membri si modificarea Actului Constitutiv si Statutului Asociatiei de Dezvoltare Intercomunitara “Buzau 2008”, la care comuna Cilibia este membru asociat – Vizualizează hotărârea
  Hotărârea nr.34 privind aprobarea Strategiei anuale si Programului de achizitii publice a comunei Cilibia, pentru anul 2020 – Vizualizează hotărârea
  Hotărârea nr.35 privind modificarea H.C.L. nr.24/31.07.2019 privind stabilirea organigramei si statului de functii aparatului de specialitate al primarului comunei Cilibia si serviciilor publice de interes local subordonate Consiliului local – Vizualizează hotărârea
  Hotărârea nr.36 privind modificarea bugetului local pe anul 2019 – Vizualizează hotărârea
  Hotărârea nr.37 privind aprobarea achizitionarii unui autoturism in regim de leasing financiar necesar pentru buna desfasurare a activitatii autoritatii publice locale la nivelul comunei Cilibia – Vizualizează hotărârea
  Hotărârea nr.38 privind aprobarea platii Contractului de executie lucrari nr. 2066/05.08.2019 pentru obiectivul de investitii “CONSTRUIRE TEREN DE BASCHET SI CORP C5” – Vizualizează hotărârea
  Hotărârea nr.39 privind aprobarea realizarii unor investitii in comuna Cilibia, judetul Buzau – Vizualizează hotărârea

 • Hotărârea nr.1 pentru aprobarea acoperirii definitive a deficitului sectiunii de dezvoltare pe anul 2017 , din excedentul bugetului local – Vizualizează hotărârea
  Hotărârea nr.2 privind stabilirea impozitelor si taxelor locale pentru anul 2018 – Vizualizează hotărârea
  Anexă la hotărârea nr.2 privind stabilirea impozitelor si taxelor locale pentru anul 2018 – Vizualizează anexa
  Hotărârea nr.3 privind rezilierea contractului de inchiriere intre Comuna Cilibia si S.C. DIANA AGROPRODUCT S.R.L. – Vizualizează hotărârea
  Hotărârea nr.4 privind aprobarea contractului de inchiriere incheiat intre Comuna Cilibia si P.F.A. Coconu Constanta – Vizualizează hotărârea
  Hotărârea nr.5 privind aprobarea organizarii si functionarii unitatilor de invatamant preuniversitar ce vor functiona pe raza comunei Cilibia incepind cu anul scolar 2017-2018 – Vizualizează hotărârea
  Hotărârea nr.6 privind stabilirea organigramei si statului de functii din cadrul aparatului de specialitate al primarului comunei Cilibia – Vizualizează hotărârea
  Hotărârea nr.7 pentru stabilirea salariilor aferente functiilor din cadrul familiei ocupationale “Administratie”, utilizate in cadrul aparatului de specialitate al primarului comunei Cilibia, precum si in cadrul serviciilor publice de interes local ale comunei Cilibia – Vizualizează hotărârea
  Hotărârea nr.8 privind stabilirea taxei de inchiriere pentru suprafetele de teren solicitate de Societatea Nationala de Gaze Naturale Romgaz S.A. Sucursala Tirgu-Mures – Vizualizează hotărârea
  Hotărârea nr.9 privind aprobarea contractului de inchiriere nr.224/19.01.2018 – Vizualizează hotărârea
  Hotărârea nr.10 privind aprobarea bugetului local pe anul 2018 – Vizualizează hotărârea
  Hotărârea nr.11 privind aprobarea bugetului de venituri si cheltuieli pe anul 2018 a S.C. Servicii de Gospodarire Unice Cilibia S.R.L. – Vizualizează hotărârea
  Hotărârea nr.12 privind aprobarea executiei bugetare la data de 31.12.2017 – Vizualizează hotărârea
  Hotărârea nr.13 privind modificarea HCL nr.38 / 27.11.2017 privind aprobarea Strategiei anuale de achizitii publice a comunei Cilibia, pentru anul 2018 – Vizualizează hotărârea
  Hotărârea nr.14 privind aprobarea Planului de lucrari de interes local pentru repartizarea orelor de munca beneficiarilor de prevederile Legii 416/2001 – Vizualizează hotărârea
  Hotărârea nr.15 privind alegerea presedintelui de sedinta a Consiliului Local al comunei Cilibia – Vizualizează hotărârea
  Hotărârea nr.16 privind modificarea HCL nr.2 / 05.01.2018 privind stabilirea impozitelor si taxelor locale pentru anul 2018 – Vizualizează hotărârea
  Hotărârea nr.17 privind validarea mandatului unui consilier local – Vizualizează hotărârea
  Hotărârea nr.18 privind constatarea incetarii de drept a mandatului de consilier local al dl. Morteci Ionel – Vizualizează hotărârea
  Hotărârea nr.19 privind validarea mandatului unui consilier local – Vizualizează hotărârea
  Hotărârea nr.20 privind infiintarea ASOCIATIEI DE DEZVOLTARE INTERCOMUNITARA BUZAU-SUD si aprobarea participarii comunei Cilibia in calitate de membru fondator la constituirea A.D.I. Buzau-Sud – Vizualizează hotărârea
  Hotărârea nr.21 privind alegerea presedintelui de sedinta a Consiliului Local al comunei Cilibia – Vizualizează hotărârea
  Hotărârea nr.22 privind modificarea bugetului local pe anul 2018 – Vizualizează hotărârea
  Hotărârea nr.23 privind aprobarea Strategiei de dezvoltare a serviciilor sociale acordate de furnizorul de servicii sociale de la nivelul comunei Cilibia, pentru perioada 2018-2022 si a Planului de actiune pentru implementarea Strategiei – Vizualizează hotărârea
  Hotărârea nr.24 privind suspendarea activitatii S.C. Servicii de Gospodarire Unice Cilibia S.R.L. – Vizualizează hotărârea
  Hotărârea nr.25 privind aprobarea unui sprijin financiar de la bugetul local al comunei Cilibia, pentru desfasurarea activitatilor cuprinse in proiectul INSCHOOL implementat de Scoala Gimnaziala Cilibia in calitate de Scoala Suport – Vizualizează hotărârea
  Hotărârea nr.26 privind insusirea proiectului de stema a comunei Cilibia, judetul Buzau – Vizualizează hotărârea
  Hotărârea nr.27 privind rectificarea bugetului local pe anul 2018 – Vizualizează hotărârea
  Hotărârea nr.28 privind desemnarea reprezentantului Consiliului Local al comunei Cilibia in Consiliul de Administratie si Comisia pentru evaluarea si asigurarea calitatii in cadrul unitatii de invatamant preuniversitar de stat de pe raza comunei Cilibia – Vizualizează hotărârea
  Hotărârea nr.29 privind alegerea presedintelui de sedinta a Consiliului Local al comunei Cilibia – Vizualizează hotărârea
  Hotărârea nr.30 privind aprobarea Strategiei anuale de achizitii publice a comunei Cilibia, pentru anul 2019 – Vizualizează hotărârea
  Hotărârea nr.31 privind aprobarea contractului de inchiriere incheiat intre Comuna Cilibia si OEL Company SRL – Vizualizează hotărârea
  Hotărârea nr.32 privind aprobarea contractului de inchiriere incheiat intre Comuna Cilibia si NICOMART PRIM TEAM SRL – Vizualizează hotărârea
  Hotărârea nr.33 privind rectificarea bugetului local pe anul 2018 – Vizualizează hotărârea
  Hotărârea nr.34 privind aprobarea proiectului INFIINTARE CENTRU SOCIAL PENTRU PERSOANE VARSTNICE IN COMUNA SMEENI, JUDETUL BUZAU si a acordului de parteneriat incheiat intre Comuna Smeeni si Comuna Cilibia – Vizualizează hotărârea
  Hotărârea nr.35 privind stabilirea impozitelor si taxelor locale pentru anul 2019 – Vizualizează hotărârea
  Anexă la hotărârea nr.35 privind stabilirea impozitelor si taxelor locale pentru anul 2019 – Vizualizează anexa
  Hotărârea nr.36 privind rectificarea bugetului local pe anul 2019 – Vizualizează hotărârea
  Hotărârea nr.37 privind revocarea HCL nr.32 / 31.10.2018 privind aprobarea contractului de inchiriere incheiat intre Comuna Cilibia si NICOMART PRIM TEAM SRL – Vizualizează hotărârea
  Hotărârea nr.38 privind alocarea sumei de 3.000 lei pentru acordarea cadourilor cu ocazia sarbatorilor de iarna, elevilor din unitatile de invatamant de pe teritoriul comunei Cilibia – Vizualizează hotărârea
  Hotărârea nr.39 privind alegerea presedintelui de sedinta a Consiliului Local al comunei Cilibia – Vizualizează hotărârea
  Hotărârea nr.40 privind revocarea HCL nr.31 / 31.10.2018 privind aprobarea contractului de inchiriere incheiat intre Comuna Cilibia si OEL Company SRL – Vizualizează hotărârea

 • Hotărârea nr.1 pentru aprobarea acoperirii definitive a deficitului sectiunii de dezvoltare pe anul 2015 , din excedentul bugetului local – Vizualizează hotărârea
  Hotărârea nr.2 privind aprobarea valorii de investitie a “Prima infiintare sistem canalizare ape uzate si statie de epurare si prima infiintare retea alimentare cu apa/imprejmuiri si spatii tehnice, satul Gara-Cilibia si satul Posta, comuna Cilibia, judetul Buzau” – Vizualizează hotărârea
  Hotărârea nr.3 privind aprobarea bugetului local pe anul 2017 – Vizualizează hotărârea
  Hotărârea nr.4 privind aprobarea executiei bugetare la data de 31.12.2016 – Vizualizează hotărârea
  Hotărârea nr.5 privind aprobarea strategiei anuale de achizitii publice a comunei Cilibia, pentru anul 2017 – Vizualizează hotărârea
  Hotărârea nr.6 privind aprobarea vanzarii prin licitatie publica deschisa cu strigare a unor mijloace fixe – bunuri mobile aflate in proprietatea privata a comunei Cilibia – Vizualizează hotărârea
  Hotărârea nr.7 privind aprobarea inchirierii/concesionarii si vanzarii bunurilor ce apartin domeniului public si privat al comunei Cilibia – Vizualizează hotărârea
  Hotărârea nr.8 privind stabilirea taxelor de inchiriere a bunurilor mobile ce apartin domeniului privat al comunei Cilibia – Vizualizează hotărârea
  Hotărârea nr.9 privind aprobarea Planului de lucrari de interes local pentru repartizarea orelor de munca beneficiarilor de prevederile Legii nr.416/2001 – Vizualizează hotărârea
  Hotărârea nr.10 privind stabilirea numarului de asistenti personali la persoane cu handicap grav – Vizualizează hotărârea
  Hotărârea nr.11 privind modificarea organigramei si statului de functii din cadrul aparatului de specialitate al primarului comunei Cilibia – Vizualizează hotărârea
  Hotărârea nr.12 privind aprobarea bugetului de venituri si cheltuieli pe anul 2017 a S.C. Servicii de Gospodarire Unice Cilibia S.R.L. – Vizualizează hotărârea
  Hotărârea nr.13 privind aprobarea inlesnirilor de la plata sub forma scutirii a impozitelor si taxelor locale, datorate de catre persoanele fizice care au calitatea de contribuabili ai bugetului local al comunei Cilibia – Vizualizează hotărârea
  Hotărârea nr.14 privind insusirea Deciziei nr.41 din 23 Decembrie 2016 emisa de Camera de Conturi Buzau – Vizualizează hotărârea
  Hotărârea nr.15 privind alegerea presedintelui de sedinta a Consiliului Local al comunei Cilibia – Vizualizează hotărârea
  Hotărârea nr.16 privind aprobarea modificarii anexei de la Sursa E a bugetului local pe anul 2017 – Vizualizează hotărârea
  PROIECT Hotărâre privind aprobarea Nomenclatorului si a numerotarii stradale a unitatii administrativ-teritoriale comuna Cilibia, judetul Buzau – Vizualizează hotărârea
  Hotărârea nr.17 privind insusirea inventarului bunurilor ce apartin domeniului privat al comunei Cilibia – Vizualizează hotărârea
  Hotărârea nr.18 privind stabilirea taxelor de inchiriere si tarifele pentru serviciile prestate ale bunurilor mobile ce apartin domeniului privat al comunei Cilibia – Vizualizează hotărârea
  Hotărârea nr.19 privind aprobarea Nomenclatorului si a numerotarii stradale a unitatii administrativ-teritoriale comuna Cilibia, judetul Buzau – Vizualizează hotărârea
  Hotărârea nr.20 privind rectificarea bugetului local pe anul 2017 – Vizualizează hotărârea
  Hotărârea nr.21 privind stabilirea nivelului salariilor de baza lunare pentru functiile publice si functiile contractuale din aparatul de specialitate al primarului comunei Cilibia – Vizualizează hotărârea
  Hotărârea nr.22 privind alegerea presedintelui de sedinta a Consiliului Local al comunei Cilibia – Vizualizează hotărârea
  Hotărârea nr.23 privind aprobarea indicatorilor tehnico-economici, aferent obiectivului de investitii “Modernizare strazile 1, 3, 5 si 7, sat Movila-Oii, comuna Cilibia, judetul Buzau” – Vizualizează hotărârea
  Hotărârea nr.24 privind modificarea componentei serviciului voluntar pentr situatii de urgenta – Vizualizează hotărârea
  Hotărârea nr.25 privind desemnarea reprezentantului Consiliului local al comunei Cilibia in Consiliul de Administratie si Comisia pentru evaluarea si asigurarea calitatii in cadrul unitatii de invatamant preuniversitar de stat de pe raza comunei Cilibia – Vizualizează hotărârea
  Hotărârea nr.26 privind implementarea proiectului “Modernizare strazile 1, 3, 5 si 6 in satul Movila-Oii, comuna Cilibia, judetul Buzau” – Vizualizează hotărârea
  Hotărârea nr.27 privind rectificarea bugetului local pe anul 2017 – Vizualizează hotărârea
  Hotărârea nr.28 privind aprobarea inlesnirilor de la plata sub forma scutirii a impozitelor si taxelor locale, datorate de catre persoanele fizice care au calitatea de contribuabili ai bugetului local al comunei Cilibia – Vizualizează hotărârea
  Hotărârea nr.29 privind rectificarea bugetului local pe anul 2017 – Vizualizează hotărârea
  Hotărârea nr.30 privind aprobarea indicatorilor tehnico-economici si valorii totale a obiectivului de investitii “Prima infiintare sistem canalizare ape uzate si statie de epurare si prima infiintare retea alimentare cu apa/imprejmuiri si spatii tehnice, sat Cilibia-Gara si sat Posta, comuna Cilibia, judetul Buzau” – Vizualizează hotărârea
  Hotărârea nr.31 privind realizarea unei asocieri in participatiune intre Consiliul local Cilibia si un investitor selectat care sa asigure valorificarea unor terenuri din izlazul comunal – Vizualizează hotărârea
  Hotărârea nr.32 privind modificarea/completarea “Inventarului bunurilor care apartin domeniului public al comunei Cilibia” – Vizualizează hotărârea
  Hotărârea nr.33 privind implementarea proiectului ” Achizitie, dotari in vederea dezvoltarii serviciilor oferite de Centrul educational integrat copii si tineri din comuna Cilibia” – Vizualizează hotărârea
  Hotărârea nr.34 pentru implementarea proiectului “Construire teren de baschet si Corp C5, comuna Cilibia” – Vizualizează hotărârea
  Hotărârea nr.35 privind aprobarea modificarii Programului anual al achizitiilor publice in anul 2017 – Vizualizează hotărârea
  Hotarârea nr.36 privind alegerea presedintelui de sedinta a Consiliului Local al comunei Cilibia – Vizualizează hotărârea

 • Hotarârea nr.18 privind alegerea Comisiei de validare a mandatelor de consilier in Consiliul local al comunei Cilibia ale candidatilor alesi la 05 iunie 2016  – Vizualizeaza hotarârea
  Hotarârea nr.19 privind validarea mandatelor consilierilor alesi in Consiliul local – Vizualizeaza hotarârea
  Hotarârea nr.20 privind constituirea Consiliului local al comunei Cilibia – Vizualizeaza hotarârea
  Hotarârea nr.21 privind alegerea presedintelui de sedinta – Vizualizeaza hotarârea
  Hotarârea nr.22 privind alegerea viceprimarului comunei Cilibia – Vizualizeaza hotarârea
  Hotarârea nr.23 privind stabilirea si organizarea Comisiilor de specialitate ale Consiliului local al comunei Cilibia, judetul Buzau, pe principalele domenii de activitate – Vizualizeaza hotarârea
  Hotarârea nr.25 privind desemnarea reprezentantului Consiliului local al comunei Cilibia in Consiliul de Administratie si Comisia pentru evaluarea si asigurarea calitatii in cadrul unitatii de invatamant preuniversitar de stat de pe raza comunei Cilibia – Vizualizeaza hotarârea
  Hotarârea nr.26 privind aprobarea infiintarii “Serviciului public de alimentare cu apa al comunei Cilibia” –
  Hotarârea nr.27 privind aprobarea achizitionarii unui tractor pentru executarea lucrarilor din cadrul serviciului public de salubritate din comuna Cilibia, Judetul Buzau – Vizualizeaza hotarârea
  Hotarârea nr.28 privind aprobarea Planului de ocupare a functiilor publice din cadrul aparatului de specialitate al primarului comunei Cilibia – Vizualizeaza hotarârea
  Hotarârea nr.29 privind desemnarea sefului S.V.S.U. al comunei Cilibia – Vizualizeaza hotarârea
  Hotarârea nr.30 privind aprobarea realizarii investitiilor in comuna Cilibia – Vizualizeaza hotarârea
  Hotarârea nr.31 privind organizarea Zilei comunei Cilibia – Vizualizeaza hotarârea
  Hotarârea nr.32 privind asumarea obligatiilor de intretinere si asigurare a resurselor umane si materiale pentru obiectivul rezultat din executia proiectului “Centrul Educational Integrat pentru copiii si tinerii din comuna Cilibia, judetul Buzau” – Vizualizeaza hotarârea
  Hotarârea nr.33 privind insusirea completarii si modificarii inventarului bunurilor ce apartin domeniului privat al comunei Cilibia – Vizualizeaza hotarârea
  Hotarârea nr.34 privind aprobarea inlesnirilor de la plata sub forma scutirii a impozitelor si taxelor locale, datorate de catre persoanele fizice care au calitatea de contribuabili ai bugetului local – Vizualizeaza hotarârea

 
 
 

Accessibility Toolbar