Home / Consiliul Local / Comisii de specialitate

 

1.COMISIA pentru programe de dezvoltare economico-sociala, buget, finante, administrarea domeniului public si privat al comunei, agricultura, gospodarie comunala, amenajarea teritoriului si urbanism, protectia mediului si turism


 • Libăr Marian-Ionuţ
 • Ioniţă Foca
 • Morteci Ionel (2016-2018) / Stănilă Ion (2018-)
 • Holeliu Floarea
 • Mihai Culiţă-Constantin (2016-2018) / Sontică Fănel (2018-)

2.COMISIA de invatamant, sanatate si familie, activitati social-culturale, culte, munca si protectie sociala si protectie copii, tineret si sport

 • Dragu Norel
 • Soare Petre
 • Mavrodin Silviu-Ionel

3.COMISIA pentru administratie publica locala, juridica, apararea ordinei si linistei publice, a drepturilor cetatenilor

 • Văceanu Ion
 • Culeac Dănuţ-Cristi (2016- Ianuarie 2020) / Serban Elena (2020)
 • Stoican Nicuşor-Ninel

Sursa: Hotărârea privind alegerea şi organizarea comisiilor de specialitate ale Consiliului Local al Comunei Cilibia, Nr. 23/23.06.2016