Home / Consiliul Local / Comisii de specialitate

 

1.COMISIA pentru programe de dezvoltare economico-sociala, buget, finante, administrarea domeniului public si privat al comunei, agricultura, gospodarie comunala, amenajarea teritoriului si urbanism, protectia mediului si turism


 • Soare Petre – Presedinte
 • Ioniţă Foca – Secretar
 • Nica Marius – Membru
 • Serban Elena – Membru
 • Stoican Nicuşor-Ninel

2.COMISIA de invatamant, sanatate si familie, activitati social-culturale, culte, munca si protectie sociala, protectie copii, tineret si sport

 • Georgescu Marius – Presedinte
 • Muresanu Vasile – Secretar
 • Bisceanu Florin – Membru

3.COMISIA pentru administratie publica locala, juridica, apararea ordinei si linistei publice, a drepturilor cetatenilor

 • Beldimanescu Iulia – Presedinte
 • Dragu Norel – Secretar
 • Tudor Mihaiţă – Membru

Sursa: Hotărârea privind alegerea şi organizarea comisiilor de specialitate ale Consiliului Local al Comunei Cilibia, Nr. 25/27.10.2020 si H.C.L. nr.29/11.12.2020 privind modificarea H.C.L. nr.25/27.10.2020 privind organizarea Comisiilor de specialitate ale Consiliului Local al comunei Cilibia, judetul Buzau.

 
 
 

Accessibility Toolbar