Home / Consiliul Local

 

Autoritatile  administratiei publice locale, prin care se realizeaza autonomia locala in comuna Cilibia, sunt : Consiliul Local, ca autoritate deliberativa si Primaria, ca autoritate executiva.

 
  • Comisii de specialitate

    1.COMISIA pentru programe de dezvoltare economico-sociala, buget, finante, administrarea domeniului public si privat al comunei, agricultura, gospodarie comunala, amenajarea teritoriului si urbanism, protectia mediului si...

     
  • Declaraţii de avere

    Completarea declaratiilor de avere se face in conformitate cu Legea nr. 176 din 1 septembrie 2010 – privind integritatea în exercitarea funcţiilor şi demnităţilor publice,...

     
  • Hotărâri ale Consiliului Local

    Hotărâri ale Consiliului Local

     
  • Declaraţii de interese

    Completarea declaratiilor de interese se face in conformitate cu Legea nr. 176 din 1 septembrie 2010 – privind integritatea în exercitarea funcţiilor şi demnităţilor publice,...

     
  • Atributii ale Consiliului Local

    ATRIBUŢIILE CONSILIULUI LOCAL extrase din Legea nr. 215/2001 republicată, privind administraţia publică locală ART. 36 (1) Consiliul local are initiativa şi hotărăşte, in condiţiile legii,...

     
  • Ședinte Consiliul Local

     

     
  • Componenta Consiliului Local

    Consilierii sunt obligaţi ca în îndeplinirea mandatului să organizeze periodic întâlniri cu cetăţenii şi să acorde audienţe. Pentru munca prestată (şedinţele pe comisii, şedinţele de...

     
 
 
 

Accessibility Toolbar