Home / Certificate urbanism

 

Acte necesare eliberării certificatului de urbanism pentru clădiri, anexe gospodăreşti şi împrejmuiri


  • Cerere-tip completată integral şi corect (elemente de identificare, scopul solicitării) şi opis lucrare
  • Acte de proprietate, cadastru şi extras de carte funciară (copie)
  • Copie C.I., C.U.I. – proprietar
  • Chitanţă achitare taxă legală (copie)
  • Plan cadastral la scara 1:500 – 2 exemplare cu situaţia actuală şi propunerea nouă
  • Plan cadastral la scara 1:2000 – 2 exemplare
  • Planul situaţiei actuale şi propunerea nouă, fotografii după caz -2 exemplare copii

 
 
 

Accessibility Toolbar