Home / Centrul Educational Cilibia / Anunturi Centrul Educational

 

ANUNT pt ACHIZITIE PUBLICA LUCRARI   REABILITARE SI RECOMPARTIMENTARE CLADIRE – CENTRU EDUCATIONAL CILIBIA

Comuna Cilibia  anunta  reluarea achizitiei Lucrarilor de reabilitare si recompartimentare a constructiei in care va functiona Centrul Educational Integrat pentru copiii si tinerii din comuna Cilibia, in cadrul  proiectului “Centrul Educational Integrat pentru copii si tinerii din Comuna Cilibia “ cod PEL058,  proiect finantat cu sprijinul financiar al programului RO10-CORAI, program finantat de Granturile SEE 2009-2014 si administrat de Fondul Roman de Dezvoltare Sociala.

Documentatia necesara elaborarii ofertei  se gaseste in format electronic la sediul Primariei Cilibia.

Documentatia necesara elaborarii ofertei de la sediul primariei Cilibia, sat Cilibia nr. 65, Comuna Cilibia, jud Buzau. Se recomanda vizitarea amplasamentului.

Termenul limita de depunere a ofertelor: 23/03/2015

Date cu privire la amplasament

Sat Cilibia, comuna Cilibia, pe DN 2B Buzau-Brailala o distanta de 0.5 km de scoala Gimnaziala din Cilibia, suprafata construita de 283,28mp,inscrisa in cartea funciara nr.20247 –C1 a comunei Cilibia cu numar cadastral 283-C1.

Valoarea estimata a lucrarii este de 439.161 lei, fara TVA din care 7,824 LEI  diverse si neprevazute

Termen de executie: 25.04.2015

Ofertantul câstigator (contractantul) are obligatia de a constitui garantia de buna executie a contractului în cuantum de 3% din valoarea fara T.V.A. a contractului Garantia de buna executie se va constitui conform art. 90 alin (3) din HG 925/2006 cu modificarile si completarile ulterioare. Autoritatea contractanta are dreptul de a emite pretentii asupra garantiei de buna executie, oricând pe parcursul îndeplinirii contractului, în limita prejudiciului creat, în cazul în care contractantul nu îsi îndeplineste obligatiile asumate prin contract. Autoritatea contractanta are obligatia de a elibera/restitui garantia de buna executie conform art. 92 alin (4) din HG 925/2006 cu modificarile si completarile ulterioare.

Principalele modalitati de finantare si plata si/sau trimitere la dispozitiile relevante  – proiectul “Centrul Educational Integrat pentru copii si tinerii din Comuna Cilibia “cod PEL058, proiect finantat cu sprijinul financiar al programului RO10-CORAI, program finantat de Granturile SEE 2009-2014 si administrat de Fondul Roman de Dezvoltare Sociala

Criteriul de selectie: pretul cel mai scazut.

ANUNT pt LUCRARI   REABILITARE SI RECOMPARTIMENTARE CLADIRE – CENTRU EDUCATIONAL CILIBIA

Comuna Cilibia  anunta  rezilierea contractului de  Lucrari de reabilitare si recompartimentare a constructiei in care va functiona Centrul Educational Integrat pentru copiii si tinerii din comuna Cilibia, in cadrul  proiectului “Centrul Educational Integrat pentru copii si tinerii din Comuna Cilibia “ cod PEL058,  proiect finantat cu sprijinul financiar al programului RO10-CORAI, program finantat de Granturile SEE 2009-2014 si administrat de Fondul Roman de Dezvoltare Sociala, avand in vedere ca la analizarea dosarului de achizitie de lucrari, Fondul Roman de Dezvoltare Sociala aconstat mai multe nereguli in atribuirea acestuia.

Anunt atribuire contract  Servicii de proiectare si inginerie

Cod CPV: 72415000-2; 72413000-8

Valoarea estimata        16.600 lei, fara TVA

Valoarea totală finală a contractului  16.600 lei, fara TVA

Data atribuirii contractului: 19.01.2015
Modalitate atribuire:  Selectie oferte
Numele şi adresa operatorului economic căruia i-a fost atribuit contractul
Denumire SC ALMA CONSULTING SRL
Adresă:, str Poenitei nr.4 jud
Localitate: Focsani Judet Vrancea Ţară: România
Punct(e) de contact: Telefon:+ 40237 238 577
E-mail: –  Fax         +40237 206 760

Anunt atribuire contract  Servicii de auditare financiara

Cod CPV: 79212100-4

Valoarea estimata        7862.88 lei, fara TVA

Valoarea totală finală a contractului  7800 lei, fara TVA

Data atribuirii contractului: 10.02.2014
Modalitate atribuire:  Selectie oferte
Numele şi adresa operatorului economic căruia i-a fost atribuit contractul
Denumire PFA SIN DANIELA ELENA
Adresă:, str Brosteni, bl.C3, sc A, ap 6
Localitate: Buzau Judet Buzau Ţară: România
Punct(e) de contact: Telefon      0744378942
E-mail: sindaniela@yahoo,com  Fax

ANUNT  de ACHIZITIE PUBLICA  pentru SERVICII DIRIGENTIE DE SANTIER – LEGEA NR.10/1995 PENTRU  LUCRARI   REABILITARE SI RECOMPARTIMENTARE CLADIRE – CENTRUL EDUCATIONAL CILIBIA

Comuna Cilibia  anunta  intentia de a achizitionaservicii Dirigentie de santier  (conform Legea 10/1995)pentru  Lucrari de reabilitare si recompartimentare a constructiei in care va functiona Centrul Educational Integrat pentru copiii si tinerii din comuna Cilibia, in cadrul  proiectului “Centrul Educational Integrat pentru copii si tinerii din Comuna Cilibia “cod PEL058, proiect finantat cu sprijinul financiar al programului RO10-CORAI, program finantat de Granturile SEE 2009-2014 si administrat de Fondul Roman de Dezvoltare Sociala.

Operatorii economici interesati  vor ridica documentatia necesara elaborarii  oferteide la sediul primariei Cilibia, sat Cilibia nr. 65, Comuna Cilibia, jud Buzau. Se recomanda vizitarea amplasamentului.

Termenul limita de depunere a ofertelor: 03.03.2015

Valoarea estimata a lucrarii este de 6693,55 lei fara TVA

Conditii de participare:

Autorizatie diriginte de santier – cel putin pentru categoria C de importanta – domeniu de autorizare 2.2 sau o categorie superioara.

Experienta similara  in desfasurarea de activitati  de dirigentie de santier conform Legii 10/1995.

Principalele modalitati de finantare si plata si/sau trimitere la dispozitiile relevante  – proiectul “Centrul Educational Integrat pentru copii si tinerii din Comuna Cilibia “cod PEL058, proiect finantat cu sprijinul financiar al programului RO10-CORAI, program finantat de Granturile SEE 2009-2014 si administrat de Fondul Roman de Dezvoltare Sociala

Criteriul de selectie: pretul cel mai scazut.

ANUNT  de ACHIZITIE PUBLICA pentru LUCRARI  de REABILITARE SI RECOMPARTIMENTARE CLADIRE – CENTRUL EDUCATIONAL CILIBIA

Comuna Cilibia  anunta  intentia de a achizitiona Lucrari de reabilitare si recompartimentare a constructiei in care va functiona Centrul Educational Integrat pentru copiii si tinerii din comuna Cilibia, in cadrul  proiectului “Centrul Educational Integrat pentru copii si tinerii din Comuna Cilibia “ cod PEL058,  proiect finantat cu sprijinul financiar al programului RO10-CORAI, program finantat de Granturile SEE 2009-2014 si administrat de Fondul Roman de Dezvoltare Sociala.

Documentatia necesara elaborarii ofertei  se gaseste in format electronic la sediul Primariei Cilibia.

Operatorii economici interesati  vor ridica documentatia necesara elaborarii  ofertei de la sediul primariei Cilibia, sat Cilibia nr. 65, Comuna Cilibia, jud Buzau . Se recomanda vizitarea amplasamentului.

Termenul limita de depunere a ofertelor: 23.02.2015 ora 16.00

Date cu privire la amplasament: Sat Cilibia, comuna Cilibia, pe DN 2B Buzau-Braila la o distanta de 0.5 km de scoala Gimnaziala din Cilibia, suprafata construita de 283,28mp,inscrisa in cartea funciara nr.20247–C1 a comunei Cilibia cu numar cadastral 283-C1.

Date cu privire la constructia existenta: Constructia are regim de inaltime parter si are structura de rezistenta pe cadre (stalpi si grinzi) si planseu din beton armat monolit. Peretii interiori de compartimentare sunt executati din zidarie ceramica de 30cm grosime. Inchiderile fatadelor sunt realizate din zidarie de caramida ceramica de 45cm grosime. Grinzile din beton au dimensiunile de 30x60cm, iar planseul are grosimea de 10cm. La intersectia grinzilor exterioare cu planseul se vor realiza reborduri pentru izolarea termica a grinzilor exterioare. Fundatiile sunt de tip continui cu pereti si blocuri din beton armat sub zidurile parterului si sub stalpi. Peretii subsolului au goluri tehnologice pentru instalatii si goluri de usi pentru circulatie intre compartimente.Talpile de fundatie, peretii subsolului si planseul peste subsol, realizeaza o cutie spatial in care sunt incastrati stalpii din beton de 30x50cm. Acoperisul este de tip sarpanta pe scaune din lemn cu invelitoare din tigla ceramica pe astereala din scandura. Structura de rezistenta respecta regulile de alcatuire si constructive prevazute in normativele P100-1/2013, CR2-1-1-1/2013, NP 112/2004, etc.  

Amplasamentul constructiei

Descrierea  lucrarilor ce vor fi achiziţionate:

 1.Finisaje exterioare – termoizolatii, hidroizolatii si finisaje pereti exterior

–          Peretii exteriori se vor termoizola cu polistiren expandat ignifugat de fatatada cu grosimea de 10cm. Soclul cladirii va fi de asemenea termoizolat cu polistiren extrudat de 5cm, coborat cca 1,00m sub cota trotuarului. Glafurile de usi si ferestre exterioare se vor captusi cu polistiren expandat ignifugat de fatada cu grosimea de 3cm. Peretii si soclul se vor finisa cu tencuieli structurate decorative

–          Tamplarie exterioara : usi si ferestere din profil PVC cu geam termoizolant

–          Pardoseli

–          Imprejmuire: stalpi din teava metalica si fundatii beton armat, panouri de plasa zincata bordurata, soclu tencuit

2.Acoperis si invelitoare

–          Se vor desface invelitoarea si sarpanta din lemn existente si se va realiza o sarpanta noua, din lemn ecarisat si invelitoare din tigla metalica profilata. Elementele din lemn vor fi ignifugate.

3.Finisaje interioare

–          Pereti: tencuieli driscuite, glet, zugraveli cu vopsele lavabile, placaje cu faianta

–          Tavane: tencuieli driscuite, glet, zugraveli cu vopsele lavabile

–          Pardoseli: gresie antiderapanta, beton rolat, parchet stratificat de trafic intens

–          Tamplarie interioara  usi si fereste din profil PVC cu geam termoizolant

–          Inchideri exterioare si compartimentari  interioare

–          Se vor realiza goluri pentru usi si ferestre in peretii interior si exterior existenti, se vor umple unele goluri existente cu zidarie de caramida plina si presata, se vor demola peretii interiori din zidarie existenti

–          Compartimentarile interioare noi se vor realiza din panouri din gips carton montate pe structura metalica specifica

4.Instalatii sanitare: conductele se vor monta ingropat in pereti si pardoseala

–          Apa rece conducte din PPR  Ø20-32 mm, fitinguri, accesorii

–          Apa calda menajera conducte din PPR  Ø20 mm si Ø 25mm, fitinguri, accesorii

–          Obiecte sanitare: vase WC complet echipate – 6buc; lavoare complet echipate – 6 buc, cabine dus complet echipate – 2buc, suport hartie – 6 buc, oglinzi – 6 buc, etajere – 6 buc

Canalizare – conducte din PVC   Ø32mm, Ø 50mm, Ø 110mm, fitinguri, sifoane pardoseala

5.Instalatii termice  -sobele si cosurile de fum se vor demola

6.Instalatii electrice: se vor reface integral, utilizand conductori din cupru protejati in tuburi PVC montate ingropat, aparate de comutatie si prize, corpuri de iluminat fluorescente, iluminat de siguranta, priza de pamant,  priza protectie impotriva descarcarilor atmosferice.

Valoarea estimata a lucrarii este de 374 689 lei, fara TVA , din care diverse si neprevazute 0.02%

Termen de executie: 25 aprilie 2015 (in conditiile emiterii ordinului de incepere a lucrarilor nu mai tarziu de 2 martie 2015).

Ofertantul câstigator (contractantul) are obligatia de a constitui garantia de buna executie a contractului în cuantum de 3% din valoarea fara T.V.A. a contractului Garantia de buna executie se va constitui conform art. 90 alin (3) din HG 925/2006 cu modificarile si completarile ulterioare. Autoritatea contractanta are dreptul de a emite pretentii asupra garantiei de buna executie, oricând pe parcursul îndeplinirii contractului, în limita prejudiciului creat, în cazul în care contractantul nu îsi îndeplineste obligatiile asumate prin contract. Autoritatea contractanta are obligatia de a elibera/restitui garantia de buna executie conform art. 92 alin (4) din HG 925/2006 cu modificarile si completarile ulterioare.

Principalele modalitati de finantare si plata si/sau trimitere la dispozitiile relevante  – proiectul “Centrul Educational Integrat pentru copii si tinerii din Comuna Cilibia“ cod PEL058, proiect finantat cu sprijinul financiar al programului RO10-CORAI, program finantat de Granturile SEE 2009-2014 si administrat de Fondul Roman de Dezvoltare Sociala

Criteriul de selectie: pretul cel mai scazut.

ANUNŢ de ACHIZIŢIE PUBLICĂ pentru SERVICII de PROIECTARE ŞI INGINERIE

Comuna Cilibia  anunţă  intenţia de a achiziţiona Servicii elaborare documentaţie tehnica PT+DE şi asistenţă tehnică, în vederea executării lucrărilor de Reabilitare a construcţiei în care va funcţiona Centrul Educaţional Integrat pentru copiii şi tinerii din comuna Cilibia, în cadrul proiectului “Centrul Educaţional Integrat pentru copii şi tinerii din Comuna Cilibia“ cod PEL058, proiect finanţat cu sprijinul financiar al programului RO10-CORAI, program finanţat de Granturile SEE 2009-2014 şi administrat de Fondul Român de Dezvoltare Socială.

Documentaţia necesară elaborării ofertei se gaseşte în format electronic pe site-ul www.centruleducationalcilibia.ro precum şi la sediul Primăriei Cilibia.

Operatorii interesati  vor depune oferte de preţ la sediul primăriei Cilibia, sat Cilibia, nr. 65, Comuna Cilibia, jud Buzău până la data de 16 ianuarie 2014, ora 16.00.

Ofertantul câştigător (contractantul) are obligaţia de a constitui garanţia de bună execuţie a contractului în cuantum de 5% din valoarea fara T.V.A. a contractului Garanţia de bună execuţie se va constitui conform art. 90 alin (3) din HG 925/2006 cu modificările şi completările ulterioare. Autoritatea contractantă are dreptul de a emite pretenţii asupra garanţiei de bună execuţie, oricând pe parcursul îndeplinirii contractului, în limita prejudiciului creat, în cazul în care contractantul nu îsi îndeplineşte obligaţiile asumate prin contract. Autoritatea contractantă are obligaţia de a elibera/restitui garanţia de bună execuţie conform art. 92 alin (4) din HG 925/2006 cu modificările şi completările ulterioare.

Fondurile disponibile pentru îndeplinirea acestui contract sunt de 16.600,00 RON, fara TVA.

Principalele modalităţi de finanţare şi plată şi/sau trimitere la dispoziţiile relevante  – proiectul “Centrul Educaţional Integrat pentru copiii şi tinerii din Comuna Cilibia“ cod PEL058, proiect finanţat cu sprijinul financiar al programului RO10-CORAI, program finanţat de Granturile SEE 2009-2014 şi administrat de Fondul Român de Dezvoltare Socială.

Criteriul de selectie: pretul cel mai scazut.

ANUNT ACHIZITIE PUBLICA  ALIMENTE

Comuna Cilibia  anunta  intentia de a achizitiona ALIMENTE pentru beneficiarii  PROIECTULUI Centrul Educational Integrat pentru copiii si tinerii din comuna Cilibia, in cadrul  proiectului “Centrul Educational Integrat pentru copii si tinerii din Comuna Cilibia “cod PEL058, proiect finantat cu sprijinul financiar al programului RO10-CORAI, program finantat de Granturile SEE 2009-2014 si administrat de Fondul Roman de Dezvoltare Sociala.

Alimentele vor asigura mesa calda pentru  25 copii prescolari si 40 copii scolari.

In acest sens, alimentele care urmeaza a se achizitiona sunt: ulei,sare, otet,piper, faina, orez, ceapa, cartofi, morcovi, mazare, fasole, fidea, bulion, paste, amestec legume congelate, carne de pui, carne de porc, peste, fructe (mere, banana, portocale), desert (napolitane, prajituri, croisante, cornuri etc), paine.

Bugetul disponibil: 35.572, 57 lei, fara TVA, 8,520.37euro

Autoritatea contractanta  intentioneaza achizitionarea  alimentelor in valoare de  maxim 5928, 76 lei lunar.

Operatorii economici interesati  vor prezenta o oferta de pret/UM a alimentelor enuntate mai sus :

{C}-     – la sediul primariei Cilibia, sat Cilibia nr. 65, Comuna Cilibia, jud Buzau

{C}-     – la adresa de e-mail primaricilibia@yahoo.ro

Conditii de participare:

Ofertantul sa aiba in obiectul de activitate corespondentul obiectului contractului

Ofertantul sa figureze pe lista unitatilor de vânzare cu amănuntul de produse de origine animală înregistrate sanitar veterinar

Termen de depunere oferta pret: 26.10.2015

Principalele modalitati de finantare si plata si/sau trimitere la dispozitiile relevante  – proiectul “Centrul Educational Integrat pentru copii si tinerii din Comuna Cilibia “cod PEL058, proiect finantat cu sprijinul financiar al programului RO10-CORAI, program finantat de Granturile SEE 2009-2014 si administrat de Fondul Roman de Dezvoltare Sociala

Criteriul de selectie: pretul cel mai scazut.

 
 
 

Accessibility Toolbar