Home / Anunturi

 
 • Anunt organizare concurs de recrutare pentru ocuparea functiei publice de executie CONSILIER in Compartimentul buget, finante, contabilitate – Vezi detalii
  Anunt aprobare procedura privind eliberarea duplicatelor titlurilor de proprietate – Vezi detalii

 • Anunt privind delimitarea, numerotarea si sediile sectiilor de votare – Vezi detalii
  Anunt consultare de catre alegatori a registrului electoral – Vezi detalii
  Anunt privind depunerea cererii pentru acordarea de tichete sociale pe suport electronic pentru stimularea educatiei – Vezi detalii
  ANUNȚ privind unele măsuri pentru prevenirea infecțiilor cu coronavirus COVID-19 la nivelul comunei Cilibia – Vezi detalii
  Anunt anulare concurs pentru ocuparea unei functii contractuale vacante, pe o perioada nedeterminata, de asistent medical comunitar – Vezi detalii
  Dispozitie nr.41/13.02.2020 privind numirea d-nei Ghica Elena, avand functia publica de consilier superior in cadrul aparatului de specialitate al primarului comunei Cilibia, consilier de etica si monitorizarea respectarii normelor de coonduita – Vezi detalii
  Dispozitie nr.40/13.02.2020 privind convocarea Consiliului local al comunei Cilibia, in sedinta ordinara, in data de 19 februarie 2020 – Vezi detalii
  Anunt organizare concurs pentru ocuparea unei functii contractuale vacante, pe o perioada nedeterminata, de asistent medical comunitar – Vezi detalii

 • Dispozitie privind convocarea Consiliului local al comunei Cilibia, in sedinta ordinara, in data de 09 decembrie 2019 – Vezi detalii
  Anunt privind rezultatul final al examenului/concursului de promovare in grad profesional – organizat pentru functia de executie Consilier, Cl. I, grad profesional principal din Compartimentul buget, finante, contabilitate, din cadrul aparatului de specialitate al primarului comunei Cilibia, din data de 21.10.2019 – Vezi detalii
  Anunt privind rezultatul probei scrise din cadrul examenului/concursului de promovare in grad profesional – organizat pentru functia de executie Consilier, Cl. I, grad profesional principal din Compartimentul buget, finante, contabilitate, din cadrul aparatului de specialitate al primarului comunei Cilibia, din data de 21.10.2019 – Vezi detalii
  Anunt privind rezultatul selectiei dosarelor de inscriere la examenul/concursul de promovare in grad profesional – organizat pentru functia de executie Consilier, Cl. I, grad profesional asistent, din cadrul Primariei comunei Cilibia – Vezi detalii
  Anunt privind delimitarea si numerotarea sectiilor de votare – Vezi detalii
  Dispozitie privind stabilirea locurilor speciale pentru afisaj electoral alegeri prezidentiale noiembrie 2019 – Vezi detalii
  Anunt privind concursul/examenul de promovare in grad profesional imediat superior celui detinut de functionarul public din aparatul de specialitate al primarului comunei Cilibia – Vezi detalii
  Dispozitie privind convocarea Consiliului local al comunei Cilibia, in sedinta ordinara, in data de 31 iulie 2019 – Vezi detalii
  Dispozitie privind convocarea Consiliului local al comunei Cilibia, in sedinta ordinara, in data de 21 iunie 2019 – Vezi detalii
  Dispozitie privind stabilirea locurilor speciale pentru afisaj electoral alegeri europarlamentare – Vezi detalii
  Anunt pentru punerea in aplicare a prevederilor Legii nr.217/2003 pentru prevenirea si combaterea violentei in familie – Vezi detalii
  Dispozitie privind convocarea Consiliului local al comunei Cilibia, in sedinta ordinara, in data de 29 martie 2019 – Vezi detalii
  Circulara nr. 2914/28.02.2019 cu privire la modificările intervenite în activitatea de eliberare a apostilei – Vezi detalii
  Vă recomandăm, de asemenea, să accesați site-ul oficial al Instituției Prefectului – Județului Buzău, secțiunea ”Acasa” – ”Modificări legislație apostilă” , la următorul   link: https://bz.prefectura.mai.gov.ro/ , secțiune în care au fost postate modificările legislative cu privire la aplicarea apostilei.
  Anunt privind eliberarea extraselor de carte funciara – Vezi detalii

 • Anunt referitor la proiectul de hotarare privind insusirea proiectului de stema a comunei Cilibia, judetul Buzau – Vezi detalii
  Propunere stema comuna Cilibia, judetul Buzau – Vezi detalii
  Rezultatul final obtinut de candidatii inscrisi la concursul pentru ocuparea functiei contractuale de executie Consilier tr.II, organizat pe data de 19.02.2018 – Vezi detalii